Agnolo Bronzino

Agnolo Gaddi

Ambrogio Lorenzetti

Andreadi di Bonaiuto

Andrea del Castagno

Andrea del Sarto

Andrea di Bartolo

Andrea Mantegna

Antonello da Messina

Antonio del Pollaiuolo

Bartolo di Fredi

Bartolomeo di Giovanni

Benozzo Gozzoli

Benvenuto di Giovanni

Bernard Berenson

Bernardo Daddi

Bianca Cappello

Bicci di Lorenzo

Bonaventura Berlinghieri

Buonamico Buffalmacco

Byzantine art

Cimabue

Dante

Dietisalvi di Speme

Domenico Beccafumi

Domenico di Bartolo

Domenico di Michelino

Domenico veneziano

Donatello

Duccio di Buoninsegna

Eleonora da Toledo

Federico Zuccari

Filippino Lippi

Filippo Lippi

Fra Angelico

Fra Carnevale

Francesco di Giorgio Martini

Francesco Pesellino

Francesco Rosselli

Francia Bigio

Gentile da Fabriano

Gherarducci

Domenico Ghirlandaio

Giambologna

Giorgio Vasari

Giotto di bondone

Giovanni da Modena

Giovanni da San Giovanni

Giovanni di Francesco

Giovanni di Paolo

Giovanni Toscani

Girolamo di Benvenuto

Guidoccio Cozzarelli

Guido da Siena

Il Sodoma

Jacopo del Sellaio

Jacopo Pontormo

Lippo Memmi

Lippo Vanni

Lorenzo Ghiberti

Lorenzo Monaco

Lo Scheggia

Lo Spagna

Luca Signorelli

masaccio

masolino da panicale

master of monteoliveto

master of saint francis

master of the osservanza

matteo di giovanni

memmo di filippuccio

neroccio di bartolomeo

niccolo di segna

paolo di giovanni fei

paolo ucello

perugino

piero della francesca

piero del pollaiolo

piero di cosimo

pietro aldi

pietro lorenzetti

pinturicchio

pontormo

sandro botticelli

sano di pietro

sassetta

simone martini

spinello aretino


taddeo di bartolo

taddeo gaddi

ugolino di nerio

vecchietta

 

             
 
I T             E N G
Simone Martini, Guidoriccio da Fogliano all'assedio di Montemassi (detail), 1328-30, Palazzo Pubblico, Siena

 

Travel guide for Tuscany
       
   

Simone Martini | Guidoriccio da Fogliano in Palazzo Pubblico, Siena


   
   
Siena kan bogen op een picturale traditie die bepalend was voor de evolutie van de kunst in het Westen. Een hele reeks schilders ontwikkelde er van de 13de tot de 15de eeuw een artistiek idioom dat verrassend nieuwe accenten legde in de weergave van de menselijke figuur, de ruimte, het landschap en bouwwerken.
De sierlijke vormen en trefzekere lijnen van deze schilderijen getuigen van de vroege integratie van de gotiek in dit bijzondere stilistische parcours.
Het verfijnde kleurenpalet is een erfenis van de Byzantijnse kunst, maar het hiëratische aspect van deze laatste moest snel wijken voor een doorgedreven zin voor het narratieve.
Hun beheersing van het picturale metier stelde schilders als Duccio, Simone Martini, de gebroeders Lorenzetti, Il Sassetta, Sano di Pietro en Giovanni di Paolo in staat om via de creatie van nieuwe iconografische modellen een eigensoortig verhaaltype uit te werken. De school van Siena heeft wel degelijk het ontstaan gegeven aan een nieuwe ars narrandi. Haar kunstenaars bewandelden andere wegen dan die van Florence en de Italiaanse renaissance.[0]

Simone Martini was een Italiaanse schilder uit Siena die erg origineel en invloedrijk was in de Sienese kunstwereld. Na bestudering van zijn schilderijen blijkt dat Simone Martini in veel van zijn werken elementen van werken van Duccio, Giotto en Franse kunst heeft gebruikt. Simone Martini gebruikte veel technieken voor dieptewerking die ontwikkeld waren door de Sienese schilder Duccio di Buoninsegna, de belangrijkste schilder in Siena van zijn tijd. Men denkt dat Simone Martini een leerling van Duccio was, omdat zijn werk duidelijk door hem geïnspireerd was. Daarnaast haalde hij inspiratie uit werken van beeldhouwers als Giovanni Pisano.

Simone Martini gebruikte een fijne contourlijn, vriendelijke expressies en een heldere uitstraling. Simone Martini's werk kan worden geplaatst in de periode van de vroege renaissance, na de eerste innovaties van Giotto. Simone Martini heeft enkele veranderingen toegevoegd aan de devotiepaneel-schilderkunst. Hij was een belangrijke persoon in de ontwikkeling van de vroege Italiaanse schilderkunst en beïnvloedde de ontwikkeling van de Internationale Gotische stijl zeer. De stijl van Simone Martini was erg verschillend met de gematigdheid en het monumentale van Florentijnse kunst, en wordt getypeerd door zijn zachte, gestileerde, decoratieve eigenschappen, kromming van lijn, en hoofse elegantie. Het meeste van zijn werk is religieus. Hij schilderde echter ook een van de eerste niet-religieuze werken, een portret van een Siënese generaal te paard, Portret van Guidoriccio da Fogliano, in het Palazzo Pubblico in Siena(1328).[2]
Het fresco met de ruiterafbeelding heeft altijd tot de verbeelding gesproken van kunsthistorici en van het grote publiek. Het werd gezien als een unieke mengeling van realisme en artistieke verbeelding van de kunstenaar. Voor velen was het niet alleen een portret van een bepaalde krijgsheer tijdens een bepaalde campagne maar een bespiegeling op oorlog en ridderdom in het algemeen. De Guidoriccio werd gezien één van de eerste strikt wereldlijke (niet-religieuse) portretten en één van de eerste monumentale landschapsschilderijen uit de westerse kunstgeschiedenis.[1] Het was een ikoon van 14-eeuwse kunst en één van de beste werken van Simone Martini.[3]


Westelijke muur in het Palazzo Publico, Siena, met boven Simone Martini's Guidoriccio da Fogliano bij het beleg van Montemassi, 1328-30   
   

Guidoriccio da Fogliano bij het beleg van Montemassi (Italiaans: Guidoriccio da Fogliano all'assedio di Montemassi) is een fresco op de westelijke muur van de Sala del Mappamondo in het Palazzo Pubblico in Siena. Het toont de condottiere, de commandant van de Sienese troepen, Guidoriccio da Fogliano, te paard tegen de achtergrond van een landschap waarin zich het beleg van Montemassi afspeelt.[5] Lange tijd is men ervan uitgegaan dat het werk in 1330 is geschilderd door Simone Martini (1284 -1344) [4]. Deze datering maakt het tot één van de eerste wereldlijke portretten en één van de eerste monumentale landschapsschilderijen. Het wordt algemeen beschouwd als een meesterwerk van Europese schilderkunst.

In het midden van het fresco is Guidoriccio da Fogliano te paard afgebeeld, in profiel met een maarschalksstaf in de hand. Aan de linkerkant ligt Montemassi op een heuvel, omringd door verdedigingswerken. Rechts van Guidoriccio staat een belegeringsmachine met de vlag van de Sienese Republiek in top. Aan de rechterkant van de afbeelding verheft zich een berg aan de voet waarvan tenten staan. Ook hier zijn witte en zwarte vlaggen en wimpels te zien. Onderin het fresco staat in Romeinse cijfers het jaartal van de verovering van Montemassi door de Sienese troepen: MCCC.XX.VIII (1328).
De muurschilderingen in het Palazzo Pubblico werden gemaakt in opdracht van de Raad van Negen, het stadsbestuur van Siena. Ze leggen belangrijke triomfen uit de geschiedenis van Siena vast. Vanaf het begin van de 14e eeuw liet het stadsbestuur muurschilderingen maken van kastelen en steden die door Siena waren veroverd. Door ze af te beelden in de vergaderzaal van de Raad van Negen werd duidelijk gemaakt dat ze nu onvervreembaar eigendom waren van Siena. In die zin zijn de fresco’s te zien als een vorm van artistieke politieke propaganda.[1]
Deze fresco’s vulden uiteindelijk twee muren van de vergaderzaal in het Palazzo Pubblico. Tussen 1314 en 1331 zijn er in ieder geval zeven kastelen geschilderd. Uit documenten blijkt dat Simone Martini er hiervan tenminste vier heeft gemaakt: Montemassi en Sassoforte in 1330, Arcidosso en Castel del Piano in 1331.[2] Rond 1345 moesten veel van deze fresco’s wijken voor de installatie van de mappa mondo, de wereldkaart van Ambrogio Lorenzetti. In de zeventiende of achtiende eeuw zijn er ingrijpende restauraties uitgevoerd om afbeeldingen te herstellen die tijdens de aanleg van de mappa mondo verloren waren gegaan.[1]

 

 

 

 

 

Unknown Master (first quarter of 14th century), Castle on a Hill, 1300-25, fresco in Palazzo Pubblico, Siena

Onbekend Master (eerste kwartaal van de 14e eeuw), Kasteel op een heuvel, 1300-25, fresco in Palazzo Pubblico, Siena

 
   

Het kasteel van Montemassi is duidelijk in de Guidoriccio te herkennen. Daarom werd lang aangenomen dat de afbeelding zoals we die nu kennen het fresco is waarvan vaststaat dat Simone Martine het in 1330 in opdracht van het Sienese stadsbestuur heeft gemaakt.[3] Bij deze veronderstelling werden in 1977 vraagtekens geplaatst door de Amerikaanse kunsthistorici Gordon Moran en Michael Mallory. In eerste instantie stelden zij dat alleen de afbeelding van paard en ruiter niet van de hand van Martini was, de rest van het fresco wel. Tot deze conclusie kwamen zij omdat volgens hen paard en ruiter niet echt onderdeel vormen van het grotere beeld van het beleg van Montemassi. Ook wezen zij erop dat bevelhebber Guidoriccio da Foglinano al in 1333 in dienst was getreden van een vijand van Siena; het was onwaarschijnlijk dat de Raad van Negen het portret van 'een overloper' op zo'n prominente plaats in het stadhuis zou hebben geduld. Moran en Mallory suggereerden dat de ruiterafbeelding aan het fresco was toegevoegd na de dood van Guidoriccio da Fogliano in 1351, toen hij in ere was hersteld als bevelhebber van de troepen van Siena. Simone Martini was toen al overleden.[2]

Deze theorie van Moran en Mallory werd in eerste instantie niet serieus genomen en later hevig bestreden. De twee auteurs zeggen zelf dat ze systematisch zijn tegengewerkt door prominente Italiaanse kunsthistorici en de Sienese autoriteiten. Hun publicaties zouden door vaktijdschriften zijn geweigerd en niet vermeld in bibliografieën en catalogi; zij mochten naar eigen zeggen op congressen niet over hun theorie spreken en kregen geen toestemming om nader onderzoek te doen.[2]

Nieuwe ideeën over maker

De discussie kreeg een nieuwe dimensie toen er op de westelijke muur van de Sala del Mappa Mondo een ander fresco werd ontdekt, dat deels door de Guidoriccio wordt overlapt. Dit fresco heeft een vergelijkbaar thema als de Guidoriccio (Twee personen en een kasteel) en is van hoge kwaliteit. Het is vermoedelijk één van de kasteelfresco's die rond 1345 achter pleisterwerk verdwenen zijn toen de mappa mondo in de zaal werd geïnstalleerd. Sommigen wijzen Duccio aan als de maker, anderen stellen echter dat dit onderliggende fresco wél door Simone Martini is geschilderd. Volgens Moran en Mallory gaat het om Martini’s fresco van het kasteel bij Arcidosso. Dit zou betekenen dat de Guidoriccio, omdat die deels over de (vermoedelijke) afbeelding van Arcidosso uit 1331 heen is geschilderd, logischerwijze niet het al in 1330 door Simone Martini opgeleverde Montemassi-fresco kan zijn. Het Guidoriccio-debat ging daarmee niet meer over de vraag of alleen ruiter en paard mogelijk niet door Simone Martine waren geschilderd, maar of het hele fresco wel van zijn hand was. Er is gesuggereerd dat de Guidoriccio door Lippo Memmi is geschilderd, een zwager van Simone Martini die een vergelijkbare stijl van schilderen heeft. Deze theorie wordt echter niet breed ondersteund.[4][3]

Nieuwe ideeën over datering

Het debat over de Guidoriccio woedde meer dan twintig jaar in vakbladen en in de massamedia en is nog steeds niet definitief afgesloten. Het is bijzonder dat een discussie onder kunsthistorici over de datering en attributie van een kunstwerk zolang duurt en zoveel publieke belangstelling krijgt. Degenen die denken dat het om een werk van Simone Martini gaat baseren hun mening op stilistische overeenkomsten met zijn overige werk. Hun opponenten wijzen op feiten betreffende de technische vervaardiging van het fresco en op mogelijke anachronismen in de afbeelding die het onwaarschijnlijk zouden maken dat het rond 1330 is geschilderd.[4] Hierbij gaat het onder andere om de architectuur van de kastelen, heraldische elementen en afgebeelde belegeringsmachines. Op basis hiervan concluderen zij meestal dat de Guidoriccio pas in de vijftiende eeuw geschilderd kan zijn. Het feit dat Vasari in zijn beroemde schildersbiografie Le Vite uit 1550 helemaal geen melding maakt van een belangrijk werk als het ruiterfresco wordt door sommigen gezien als reden om het nog later te dateren.[2] Definitieve duidelijkheid over de maker en de datering van de Guidoriccio is er echter nog steeds niet.

 

 

 

Arcidosso
La Rocca aldobrandesca di Arcidosso

 

 

 

Arcidosso

 

Simone Martini - Guidoriccio da Fogliano (detail) - WGA21433
Simone Martini, Guidoriccio da Fogliano all'assedio di Montemassi (detail), 1328-30, Palazzo Pubblico, Siena
Over Simone Martini’s leven is niet veel bekend en vanwege zijn verschil in stijl is het bijna onmogelijk om zijn werken op de juiste plek in zijn leven te kunnen plaatsen. Simone Martini werd in 1284 in Siena geboren. Zijn eerste gesigneerde werk is het Maestà fresco in het Palazzo Pubblico in Siena. Dit werk dateert uit 1316. Simone Martini moet in 1315 dus al een gewaardeerde kunstenaar zijn geweest om in 1316 de opdracht voor de Maestà schildering te kunnen krijgen.

Simone Martini leefde een tijd in de stad Assisi. Hij maakte daar een van zijn grootste fresco’s voor de kapel van Martinus van Tours in de San Francesco. Op de fresco’s stonden scènes uit het leven van St. Martinus. In 1339 kreeg hij een verzoek van paus Benedictus XII. Hij ging naar Avignon, waar hij fresco’s maakte voor het Palais des Papes en de kathedraal. Tussen zijn werken zijn een Johannes de Doper (National Gallery of Art, Washington, D.C.) en de Annunciatie (1333, Galleria degli Uffizi, Florence). Aan het hof van de paus in Avignon ontmoette hij in 1340 de dichter en humanist Petrarca, die vol lof was over zijn werk. Petrarca eerde hem bovendien in twee sonnetten. Simone Martini zou voor Petrarca een portret hebben geschilderd van zijn muze Laura. Simone Martini stierf in dienst van het pauselijk hof in 1344 in Avignon. Na zijn dood zou, volgens de biografie in Giorgio Vasari Levens, zijn zwager Lippo Memmi een gedeelte van zijn werken hebben voltooid.

 
Giorgio Vasari, Simone Martini

[0] Mario Scalini, Anna Maria Guiducci (curatoren),  Schilderijen uit SienaArs narrandi in de Europese gotiek, Silvana editori, 2014
Dit boek is hoofdzakelijk gewijd aan meesterwerken uit de Pinacoteca Nazionale van Siena die tentoongesteld worden in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel (BOZAR)
[1 ]Kempers, Bram, Kunst, macht en mecenaat: het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1250 - 1600, 1987
[2] Moran, Gordon; Michael Mallory, The Guido Riccio controversy and resistance to critical thinking, Syracuse Scholar. Vol 11. 1, 1991
[3] Thomas de Wesselow. The Guidoriccio fresco: a new attribution. The Free Library (1 maart 2004)
[4] Onder kunsthistorici ontstond in 1977 een soms hoog oplopend verschil van mening over de vraag of Martini wel de maker was. Onder de ruiterafbeelding is een ander fresco ontdekt dat de theorie zou kunnen ondersteunen dat de Guidoriccio minder oud is dan oorspronkelijk gedacht, en niet van de hand van Martini. Hierover is echter nog steeds geen zekerheid.
[5] Condottieri waren de aanvoerders van legers huurlingen (condotte) die werden ingehuurd door de Italiaanse stadstaten van de late Middeleeuwen tot halverwege de 15e eeuw.
In de 13e en 14e eeuw werden stadstaten als Firenze, Venetië en Genua schatrijk door hun handel met de Levant. Terwijl de Renaissance zijn hoogtepunt beleefde streden stadstaten, lokale edelen en de kerk om de macht. Desondanks beschikten deze steden over zeer kleine legers, waardoor ze vaak aangevallen werden door andere landen of zelfs aangrenzende stadstaten. Daarom huurden de gezaghebbers groepen huurlingen in om hun grenzen te verdedigen. Elke condotta werd geleid door een condottiere. Vaak werden de bestuurlijke zaken van de stad ook overgedragen aan een huurling, de podestà.
Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417-1468) en John Hawkwood (ca. 1320 - 1394) zijn twee bekende voorbeelden.
Toen Frankrijk vanaf 1494 Italië binnenviel en de Pauselijke Staat Spanje om hulp vroeg, werden de fraai uitgeruste, maar verouderde condottieri totaal overrompeld en zonder slag of stoot overwonnen. Tegen 1500 waren de laatste condotte verdwenen.

 

  Guidoriccio mangonel

  Een werpmachine met buidel voor zware stenen, ingesteld om een poort te verdedigen, in the fresco of Guidoriccio da Fogliano door Simone Martini


Giorgio Vasari | Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri | Simone Martini

Arte in Toscana | Simone Martini

Annemarie Lavèn, Gouden tijden voor de condottieri, HN nr. 11/2012| www.historischnieuwsblad.nl/nl
Vijftiende-eeuws Italië was politiek tot op het bot verdeeld. Terwijl de Renaissance zijn hoogtepunt beleefde streden stedelijke autoriteiten, lokale edelen en de kerk om de macht. Het waren gouden tijden voor de condottieri, die hun diensten aanboden aan wie maar betalen wilde. Er kleefde een groot risico aan dat opportunisme, zo ervoer Sigismondo Pandolfo Malatesta, een van de beruchtste condottieri uit de Italiaanse geschiedenis.
In een brief aan zijn vriend Pierfrancesco de’ Medici beklaagt de ooit gevreesde condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417-1468) zich over zijn lot: ‘Ze zeggen wel dat wie weinig bezit weinig zorgen kent. Ik heb vrijwel niets meer over, maar genoeg zorgen om melancholisch of krankzinnig te worden. Ik heb daarom besloten mijn zogenoemde leger vanaf nu vooral voor de jacht te gebruiken. Dus als je me nog een paar goede jachthonden kunt sturen, zou je me een groot plezier doen…’
(...)
Bibliografie

Pierluigi Leone de Castris, Simone Martini: catalogo completo dei dipinti , Firenze, c1989.

Marco Pierini, Simone Martini, Silvana Editore, Milano 2002.

Pierluigi Leone de Castris, Simone Martini, Federico Motta Editore, Milano 2003.

Piero Torriti, Simone Martini, Giunti Editore, Firenze 2006.

Walter Berschin: Glossierte Virgil-Handschriften dreier aetates Virglianae. The Role of the Book in Medieval Culture: Proceedings of the Oxford International Symposium, 26 September–1 October 1982; Bibliologia 3-4; Turnhout: Brepols, 1986; Band 1, S. 116-121

.

Vakantiehuizen in Toscane | Podere Santa Pia

     

.
Podere Santa Pia
 
Podere Santa Pia, garden view, April
 
View from terrace with a stunning view over the Maremma and Monte Christo
         


Siena, Piazza del Campo

Montalcino
Siena, duomo
Siena, Piazza del Campo

         
         
Visitors of Podere Santa Pia are are greeted by a stunning view of the wood and farm lands that carry to the western shores of TuscanyMassa Marittima and the Metalliferous Hills


Walking in Tuscany | Itineraries in and around Montemassi


Sassofortino - Montemassi |15,8 Km, 5 hours

Roccatederighi - Montemassi | 8,3 Km, 3 hours

 

Dit artikel is deels gebaseerd op de artikele Guidoriccio da Fogliano bij de belegering van Montemassi en Simone Martini uit de 'encyclopedie Wikipedia en valt onder de GNU Free Documentation License.